Gazowanie zboża, fumigacja zboża

Uprawa zbóż to jedna z największych gałęzi polskiej gospodarki. Do najpowszechniej uprawianych roślin zalicza się kukurydzę, pszenicę, proso, jęczmień oraz żyto. Podczas zbiorów plony zwykle przechowuje się w ogromnych, wykonanych z blachy owalnych silosach. Niestety nawet w szczelnie zamkniętych warunkach zboża podatne są na szkodniki oraz inne zanieczyszczenia mikrobiologiczne obniżające nie tylko masę, ale i jakość plonów.

Gazowanie zboża to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki ze szkodnikami. Dzięki zastosowaniu tak zwanych fumigatów, skutecznie likwidowane są wszelkiego rodzaju gryzonie, a także owady takie jak wołek, trojszych oraz rozkruszek.

Nasza firma zajmuje się fumigacją zboża od wielu lat. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, który szybko i skutecznie pozwala przeprowadzić gazowanie silosów zbożowych, magazynów oraz zbiorników na zboża. Korzystamy z najskuteczniejszych fumigatów takich jak dwutlenek węgla, fosforowodór oraz bromek metalu. Dzięki nim w 100% likwidowane są wszelkiego rodzaju szkodniki, a tym samym zboża pozostają wolne od odchodów, wylinek, martwych osobników oraz kokonów.

Gazowanie silosów zbożowych to metoda całkowicie bezpieczna dla przechowywanych w nich plonów. Zboże zachowuje swoje właściwości smakowe, kolor oraz niezmieniony skład. Gazowanie zboża odbywa się przy użyciu fumigatów, czyli pestycydów w ilości trującej dla zwierząt, jednak całkowicie obojętnych dla roślin. Dodatkowo po każdym gazowaniu silosy są wietrzone. Jest to standardowa procedura jeszcze bardziej zwiększająca bezpieczeństwo tej metody.

Gazowanie zboża wykonywane przez naszą firmę przeprowadzane jest według ściśle określonych procedur. Najpierw dokonujemy szczegółowej inspekcji pomieszczeń do gazowania. Następnie uszczelniamy obiekt oraz dobieramy odpowiedni rodzaj fumigatu, który zostaje wpuszczony do silosu. Czas gazowania uzależniony jest od wielkości pomieszczenia. Podczas całego procesu stale monitorujemy ilość wtłaczanego gazu. Po zakończeniu gazowania wietrzymy pomieszczenie i dokonujemy pomiarów w celu wykrycia choćby minimalnych ilości gazu. Gdy wszystkie czynności zostaną wykonane oddajemy pomieszczenie do dalszego użytkowania.

Zaufali nam

zaufali nam
8